Om mig

w2
Jag heter Blanca Stefoni, och jag har arbetat som förskollärare i många år. Under min yrkesutövning har jag använt mig mycket av sagor som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Nu vill jag fortsätta med det men på ett annat sätt, genom att skriva och illustrera dessa sagor. Här presenterar jag en indisk folksaga, Babaji. Jag bygger vidare på den ursprungliga sagan till ett äventyr för barn i åldern tre till fem år.  Varför ändrade jag sagan? Jag hade berättat den ursprungliga sagan många gånger förut och en dag fick jag idén att ändra den. Då föddes idén att göra tigrarna till vänner och ge de olika tigrarna olika personligheter, särskilt den fjärde tigern som kom att hetta ”Sjungande Tiger”. Sagorna har varit en stor del i mitt liv. Som barn fick jag höra många sagor först av farfar och  mina äldre syskon.  När jag kunde läsa själv öppnades en värld av berättelser för mig. Jag fick utveckla min berättelse förmåga med mina syskon barn när jag var i tonåren då jag passade de gärna varje gång det behövdes. Senare i livet fick jag egna barn och då blommade sagoberättande på nytt. När jag blev färdigt med utbildning som förskollärare och började arbeta så var det en självklar verktyg för mig. Det var då jag  började inse att berätta sagor och illustrera de  var något jag vill egna mig åt. Att skriva ner sagorna jag kan hitta på är en ny utmaning för mig  och det gör mig gott. Jag illustrerar sagorna själv,  att måla är också något som jag brinner för.